Foutloos leren lezen en schrijven. Wij helpen!
Leden login

Grammatica

Iedereen kent dat woord nog uit zijn of haar schooltijd, maar over het algemeen weten we weinig meer van wat we toen geleerd hebben. Het enige wat we waarschijnlijk onthouden hebben is dat het moeilijk was en dat we niet wisten waar we het voor nodig hadden.

En als we nu termen horen als ‘lijdend voorwerp’, ‘zelfstandig naamwoord’, ‘bijwoordelijke bepaling’ dan hebben we geen flauw idee meer wat ze betekenen.

Toch moeten alle kinderen op school deze termen leren en als ouder willen we dan graag helpen. Maar hoe?

Als we de functie van een zinsdeel kennen, dan kunnen we dat deel ook een naam geven. (onderwerp, lijdend voorwerp)

We kunnen ook de woorden uit een zin apart benoemen (zelfstandig naamwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord)

Pas als we leerlingen de grammaticale begrippen, die ze dagelijks in hun taal al wel gebruiken, bewust kunnen maken zodat hij ze herkent en begrijpt, kunnen we met hem / haar praten over taal. We kunnen dan fouten bespreken en verschijnselen uitleggen en zullen leerlingen ze kunnen automatiseren..

Een juiste aanpak van de grammatica legt een goede basis bij het aanleren van vreemde talen.

Wij helpen!

Spelling?

Heel veel problemen in de spelling hebben te maken met grammatica. Denk aan vertelt of verteld, u of uw, word of wordt, drukken of drukke…

Om duidelijk te maken welke vorm je op welke plaats in de zin kiest, heb je grammaticale kennis nodig!

We kunnen heel veel onzekerheden wegnemen als je onzeker bent over spelling.

Het is niet moeilijk, je moet alleen de juiste handvatten hebben.

Onze remedial teachers hebben die handvatten. Onderwijs in grammatica is een belangrijk deel van onze lessen. We maken leerlingen vanaf het begin van de basisschool vertrouwd met grammaticale principes, waarbij we uitgaan van hun eigen taalgevoel.

Daardoor wordt grammatica leuk!

Wij helpen!

voorbeeld grammatica (pv-o=pers.vnw)

werkblad bij grammatica ik-vorm +t rest d-t