Foutloos leren lezen en schrijven. Wij helpen!
Leden login

maatwerk en houvast

We beginnen met het alfabet. Daar staan alle letters op een vaste plaats. Dat is zeer duidelijk. De aanvangslessen worden herhaald tot ze foutloos gelezen worden. We volgen altijd het tempo van de leerling: langzaam waar het moet, sneller waar het kan.

Heel duidelijk en expliciet leggen we de regels van de Nederlandse spelling uit. Twijfels en fouten verdwijnen.

wekelijkse ondersteuning

Iedere week is er contact met de remedial teacher. Dat kan in de praktijk van de RT-er, op school of bij u thuis. De mogelijkheden daarvoor bespreekt u met uw eigen begeleider. In sommige gevallen maken we gebruik van de moderne communicatiemiddelen zoals e- mail en skype.

duidelijke structuur

Iedere les wordt een dictee gegeven. Tijdens de lessen daarna volgen de regels die horen bij de gemaakte verschrijvingen.

grammatica

We leggen ter ondersteuning veel uit over grammatica. Zonder die kennis is correct spellen niet mogelijk. En het helpt enorm bij het leren van de moderne vreemde talen.

De leerling oefent:

15 minuten per dag intensief.

Het alfabet en/of de leeslesjes en/of de spellingsregels worden dagelijks geoefend en gelezen. Deze dagelijkse herhaling is een belangrijke pijler van onze methode.

Steeds werkt de leerling met een begeleider (bijvoorbeeld ouder, partner, kennis) die zelf goed Nederlands kan lezen. Bij een anderstalige leerling is het van belang dat de begeleider de uitspraak van de Nederlandse klanken goed beheerst. Waar nodig corrigeert de begeleider de leerling.

Hoe gaan we aan de slag?

We starten bij iedere leerling met een uitgebreide intake. Daarin wordt het niveau van de leerling bepaald. Op basis van de conclusies uit de intake, maken we een leerplan voor de betreffende leerling. Dit leerplan bestaat altijd uit meerdere onderdelen: lezen, spelling en grammatica.

Andere aanpak

Wij bieden we de lesstof op een andere manier aan. Een manier die mogelijk beter aansluit bij de behoefte van uw kind. Als het nodig is, starten we het proces van het leren lezen en schrijven nog een keer opnieuw, waarbij we niet gaan verklanken (hakken en plakken), maar gaan spellen met de letters van het alfabet. We werken ook niet naar analogie (dat is bij elkaar zoeken wat op elkaar lijkt), maar analytisch* en verklaren de verschillen.

Als de ontwikkeling van het lezen en schrijven ver achterblijft, wordt soms besloten een onderzoek naar dyslexie te laten doen. Soms kan een leerling nog lang compenseren en vindt de school onderzoek onnodig. In beide gevallen is het zeer zinvol zo snel mogelijk met het remediërende onderwijs te beginnen, om vergroting van de achterstand te voorkomen en om frustratie tegen te gaan. Remedial teachers van abcTaal.nl kennen de route! Zij doen altijd hun eigen onderzoek naar het niveau van de spelling. Daarop baseren zij hun leerplan. Het maakt dus niet uit of een leerling is getest op dyslexie.

We gaan zover terug naar de basis als nodig is. Tegelijkertijd gaan we aan de slag met de specifieke fouten die de leerling maakt. Hierbij maken we gebruik van verklarende spellingsregels.

Hoe eerder we kunnen starten met remediëren, hoe eerder het taalprobleem is opgelost. De schade wordt hiermee beperkt.

We leggen een solide basis voor de grammatica en zinsbouw. Veel Nederlandse woorden hebben een Engelse of Franse herkomst. Als je die goed kunt schrijft, wordt de overstap naar de vreemde talen een stuk kleiner.

 

Bekijk hier de resultaten van ABC Taal.nl