Foutloos leren lezen en schrijven. Wij helpen!
Leden login

Maatwerk en houvast

We beginnen met het alfabet en gebruiken de namen van de letters zoals in “De Cock met c.o.c.k.” Alle letters staan altijd in dezelfde volgorde en dat is duidelijk. Het alfabet wordt iedere les herhaald tot het foutloos wordt opgezegd. We volgen altijd het tempo van de leerling: langzaam waar het moet, sneller waar het kan.

Heel duidelijk en expliciet leggen we de regels van de Nederlandse spelling uit. Twijfels en fouten verdwijnen.

Wekelijkse ondersteuning

Iedere week heeft de leerling contact met de remedial teacher. Dat kan in de praktijk van de rt-er, op school of bij u thuis zijn. De mogelijkheden daarvoor bespreekt u met uw eigen rt-er.

Duidelijke structuur

Iedere les geven we een dictee. Tijdens de lessen daarna volgen de regels die horen bij de gemaakte verschrijvingen.

Grammatica

We leggen ter ondersteuning veel uit over grammatica. Zonder die kennis is correct spellen niet mogelijk. En het helpt enorm bij het leren van moderne vreemde talen.

De leerling oefent:

15 minuten per dag intensief.

Het alfabet en/of de leeslesjes en/of de spellingsregels worden dagelijks geoefend en gelezen. Deze dagelijkse herhaling is een belangrijke pijler van onze methode.

Steeds werkt de leerling met een begeleider (bijvoorbeeld ouder, partner, kennis) die zelf goed Nederlands leest. Bij een anderstalige leerling is het van belang dat de begeleider de uitspraak van de Nederlandse klanken goed beheerst. Waar nodig corrigeert de begeleider de leerling.

Hoe gaan we aan de slag?

We starten bij iedere leerling met een uitgebreide intake. Daarmee bepalen we het niveau van de leerling. Op basis van de conclusies uit de intake maken we een leerplan voor de betreffende leerling. Dit leerplan bestaat altijd uit meerdere onderdelen: lezen, spelling en grammatica.

Andere aanpak

Wij bieden de lesstof via Methode abcTaal.nl aan. Een methode die beter aansluit bij de behoefte van uw kind. Als het nodig is, starten we het proces van het leren lezen en schrijven nog een keer opnieuw, waarbij we niet gaan verklanken (hakken en plakken), maar gaan spellen met de namen van de letters van het alfabet.

Remedial teachers van abcTaal.nl  doen altijd hun eigen onderzoek naar het niveau van de spelling. Daarop baseren zij hun leerplan. Het maakt dus niet uit of een leerling is getest op dyslexie. Als de ontwikkeling van het lezen en schrijven ver achterblijft, kan men besluiten een onderzoek naar dyslexie te laten doen bij een erkend dyslexie-bureau. Soms kan een leerling nog lang compenseren en vindt de school onderzoek onnodig. In beide gevallen is het zeer zinvol zo snel mogelijk met het remediërende onderwijs te beginnen, om vergroting van de achterstand te voorkomen en om frustratie tegen te gaan.

We gaan zover terug naar de basis als nodig is. Tegelijkertijd gaan we aan de slag met de specifieke fouten die de leerling maakt. Hierbij maken we gebruik van verklarende spellingsregels.

Hoe eerder we kunnen starten met remediëren, des te eerder het taalprobleem is opgelost. De schade wordt hiermee beperkt.

We leggen een solide basis voor de grammatica en zinsbouw. Veel Nederlandse woorden hebben een Engelse of Franse herkomst. Als je die goed kunt schrijven, wordt de overstap naar de vreemde talen een stuk kleiner.

Bekijk hier de resultaten van abcTaal.nl