Foutloos leren lezen en schrijven. Wij helpen!
Leden login

Volwassene anderstalig

Ook na het traject van inburgering is voor veel allochtonen het niveau van lezen en schrijven nog zo laag dat zij zich niet/ nauwelijks kunnen handhaven in de Nederlandse samenleving. Bij werk, opleiding of bijscholing lopen zij steeds tegen hun beperkingen aan. Het gevolg is dat zij te lang werkeloos blijven of een baan moeten aanvaarden die niet aansluit bij hun capaciteiten of hun oorspronkelijke opleidingsniveau. Dit is zeer frustrerend. De uitspraak en de schrijfwijze van specifieke Nederlandse klanken wordt onvoldoende beheerst. De spellingsregels zijn niet duidelijk.

Volwassene anderstalig en dyslexie?

Dyslexie is moeilijk vast te stellen. Vaak kan de anderstalige zijn eigen taal goed lezen en schrijven. Dat het Nederlands niet voldoende beheerst wordt, heeft een andere oorzaak en die nemen wij weg! Bij hen ligt de nadruk op de uitspraak van de klinkers en klinkercombinaties. Daarnaast gaan we de woordenschat en de taal uitbreiden. Ook hier besteden we direct aandacht aan de grammatica.

Wij helpen!