Foutloos leren lezen en schrijven. Wij helpen!
Leden login

abcTaal.nl

abcTaal.nl geeft de oplossing voor iedereen die taal- of rekenhulp nodig heeft:

 • bij vermoeden van dyslexie;
 • leren lezen en schrijven lukt niet;
 • rekenprestaties blijven achter; tafels automatiseren is lastig;
 • moeite met het Nederlands en/of de vreemde talen;
 • als Nederlands niet je moedertaal is;
 • bij laaggeletterdheid of een te laag taalniveau;
 • door verkeerd gekozen schooltype;
 • onder invloed van onrust, ADHD, enz.;
 • bij faalangst en onzekerheid;
 • ten gevolge van sociale, emotionele belemmeringen: buikpijn hebben, niet naar school willen, post blijft liggen, surfen op internet lukt niet, een brief of e-mail schrijven is een ramp.

Al onze leden hebben de gecertificeerde opleiding remedial teacher abcTaal.nl gevolgd en hebben een eigen praktijk. Zij wonen intervisies bij, terugkomdagen, verdiepingscursussen en lezingen door derden om hun vaardigheden en kennis actueel te houden.

abcTaal.nl geeft brochures, artikelen en lesmaterialen uit met betrekking tot analytisch* en alfabetisch taalonderwijs, grammatica en rekenen, in de brede zin van het woord.

Wij vormen een beroepsvereniging waar leden o.a. lesmateriaal kunnen uitwisselen ten aanzien van taal-, spelling- en rekenonderwijs.

U vindt onze remedial teachers hier!

Kenmerken methode

Wij besteden in onze methode aandacht aan:

 • het alfabet leren via letternamen; medeklinkers bepalen de uitspraak van de klinkers; (boom, gespeld als bee, o, o, em en bom, gespeld als bee.o.em); gebruik van de officiĆ«le Taalregels (het Groene Boekje, laatste uitgave); Lees meer
 • gebruik van de grammatica; Lees meer
 • gebruik van taalregels, waarin de vertaling wordt gegeven van de klank van een woord naar hoe het moet worden geschreven. Lees meer

*Analytisch: Wij leren bijvoorbeeld niet de ene week woorden met ng en de volgend week woorden met nk aan, maar wij zetten deze woorden juist tegenover elkaar: bang-bank, eng-enkel, zodat het kind zich het verschil bewust wordt. Leerlingen worden zich het verschil tussen borden en boorden of tussen gil en geel pas bewust als we die woorden tegelijkertijd aanbieden.