Foutloos leren lezen en schrijven. Wij helpen!
Leden login

 

10 maart 2016

Brief Saskia Bosch.

Het sprookje “De Nieuwe kleren van Keizer”, nog steeds actueel in het taalonderwijs!

Zaterdag 5 maart verscheen in het NRC het artikel Slecht onderwijs: veel dyslexie, van Maarten Huygen. In dit artikel betoogt Huygen dat aan de meeste vormen van dyslexie iets te doen is door veel oefenen. Ook Anna Bosman geeft aan dat de kans dat leerproblemen zich ontwikkelen nihil is als er goed wordt les gegeven. Kees Vernooij gaat nog verder door te stellen dat de meeste leesproblemen toe te schrijven zijn aan de kwaliteit van de instructie. 30 % van de kinderen in groep drie leert niet goed lezen. 6,5% van de kinderen basisschool krijgt extra therapie voor dyslexie. Ook ontkent Anna Bosman tot mijn genoegen, het bestaan van een leesstoornis, bovendien geeft zij aan dat die nergens in de hersenen is aangetoond.

 

lees meer …..

logoabctaal_site

5 maart 2016

Artikel NRC

Slecht onderwijs: veel dyslexie

Leesonderwijs Het aantal gevallen van dyslexie in het onderwijs neemt sterk toe. Aan de meeste vormen ervan is iets te doen door veel oefenen. „Maar de meeste leerkrachten in groep 3 of 4 hebben een hekel aan oefenen.”

 

http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/03/05/slecht-onderwijs-veel-dyslexie-1597923